ചെമ്മരുതി പഞ്ചായത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി - EC Online TV

Breaking

Post Top Ad


2020, സെപ്റ്റംബർ 26, ശനിയാഴ്‌ച

ചെമ്മരുതി പഞ്ചായത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി


 ചെമ്മരുതി പഞ്ചായത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയുടെ ഉൽഘാടനം വി ജോയ് എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു. 

Post Top Ad