കിഴുവിലത്ത് പഞ്ചായത്തിൽ കാട്ടുമ്പുറം വെള്ളൂർക്കോണം വാർഡുകൾ കണ്ടൈന്മെന്റ് സോണുകൾ ആയി - EC Online TV

Breaking

Post Top Ad


2020, സെപ്റ്റംബർ 24, വ്യാഴാഴ്‌ച

കിഴുവിലത്ത് പഞ്ചായത്തിൽ കാട്ടുമ്പുറം വെള്ളൂർക്കോണം വാർഡുകൾ കണ്ടൈന്മെന്റ് സോണുകൾ ആയി

 

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ  കിഴുവിലത്ത് പഞ്ചായത്തിൽ കാട്ടുമ്പുറം, വെള്ളൂർക്കോണം വാർഡുകൾ കണ്ടൈന്മെന്റ് സോണുകൾ ആയി കളക്ടർ പ്രഖ്യാപിച്ചു  

Post Top Ad