തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ശുചിത്വ പദവി പ്രഖ്യാപനം 10ന് - EC Online TV

Breaking

Post Top Ad


2020, ഒക്‌ടോബർ 6, ചൊവ്വാഴ്ച

തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ശുചിത്വ പദവി പ്രഖ്യാപനം 10ന്

 

തിരുവനന്തപുരം : ജില്ലയിൽ ശുചിത്വപദവി കരസ്ഥമാക്കിയ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനം ഒക്ടോബർ 10ന് രാവിലെ പത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഓൺലൈനായി നടത്തും.

ശുചിത്വ മിഷൻ, ഹരിതകേരളം മിഷൻ എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ അദ്ധ്യക്ഷയായുള്ള ജില്ലാ അവലോകന സമിതി നടത്തിയ വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷമാണ് ഇവയെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. മാലിന്യ പരിപാലന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഹരിതകർമ്മസേന വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനം, യൂസർഫീ ശേഖരണം, ഉറവിടത്തിലും പൊതുസംവിധാനത്തിലും ജൈവമാലിന്യ സംസ്‌കരണ രീതി, അജൈവമാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ബ്ലോക്ക്തലത്തിൽ ഇതിനായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ലിങ്കേജ്, ക്ലീൻകേരള കമ്പനിയുടെ ഇടപെടൽ, പൊതുശുചിമുറി സംവിധാനങ്ങൾ പൊതുനിരത്തുകളിലെ മാലിന്യവും മാലിന്യക്കൂമ്പാരവും ഒഴിവാക്കൽ, ജലാശയങ്ങളുടെ വൃത്തി, ഖരദ്രവമാലിന്യ പരിപാലന നിയമം നടപ്പാക്കൽ, നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നടപടി, ഗ്രീൻപ്രോട്ടോക്കോൾ നടപ്പാക്കൽ എന്നിവയിലെ മികവാണ് അവലോകന സമിതി പരിശോധിച്ചത്.

ശുചിത്വപദവി പ്രഖ്യാപനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അതത് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് പ്രത്യേക ചടങ്ങുകൾ നടക്കും. ജനപ്രതിനിധികൾ, ഹരിതകേരളം, ശുചിത്വമിഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും

Post Top Ad