ആറ്റിങ്ങൽ മൃഗാശുപതി ഇനിമുതൽ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കും - EC Online TV

Breaking

Post Top Ad


2020, ഒക്‌ടോബർ 15, വ്യാഴാഴ്‌ച

ആറ്റിങ്ങൽ മൃഗാശുപതി ഇനിമുതൽ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കും


കൊല്ലമ്പുഴയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആറ്റിങ്ങൽ മൃഗാശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനം 24 മണിക്കൂറാക്കി ഉയർത്തുന്നതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം 16 ന് ഡപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ വി ശശി നിർവഹിക്കും ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ ആറ്റിങ്ങൽ മൃഗാശുപത്രിയിൽ ദിവസവും എൺപതിലധികം ആളുകളാണ് മൃഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനു എത്തുന്നത്. രാത്രികാല പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ഒന്നിൽ നിന്നു നാലായി ഉയർത്തും. നിലവിലെ ലാബ് ,ശസ്ത്രക്രിയ വിഭാഗം എന്നിവയുടെ സൗകര്യം വർധിപ്പിക്കും 1918 ൽ വലിയകുന്നിൽ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ആരംഭിച്ച വെറ്ററിനറി ഡിസ്പൻസറി 1984 ൽ മൃഗാശുപത്രിയാക്കി ഉയർത്തി. 1961 ലാണ് പാലസ് റോഡിലേക്കു മാറ്റിയത്.

Post Top Ad