ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭ മാർക്കറ്റിൽ സ്ളാട്ടർ ഹൗസ് നിർമ്മാണത്തിന് കിഫ്ബി ഫണ്ടിൽ നിന്നും 3.6 കോടിരൂപ അനുവദിച്ചു - EC Online TV

Breaking

Post Top Ad


2020, ഒക്‌ടോബർ 16, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭ മാർക്കറ്റിൽ സ്ളാട്ടർ ഹൗസ് നിർമ്മാണത്തിന് കിഫ്ബി ഫണ്ടിൽ നിന്നും 3.6 കോടിരൂപ അനുവദിച്ചു


ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭ മാർക്കറ്റിലാണ് ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടെയുള്ള  സ്ളാട്ടർ ഹൗസ് നിർമ്മിക്കുന്നത്.  നിലവിലുള്ള സ്ളാട്ടർ ഹൗസ് നിലനിർത്തികൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇറച്ചി സ്റ്റാളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് പുതിയ സ്ളാട്ടർ ഹൗസ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള സ്ളാട്ടർ ഹൗസ് സ്റ്റാളുകളാക്കി മാറ്റും. സ്ളാട്ടർ ഹൗസും സ്റ്റാളുകളും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തി ആയിരിക്കും നിർമ്മാണം.ശുചിത്വ മിഷനായിരിക്കും നിർമ്മാണത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്. ടെണ്ടർ നടപടികൾ അടിയന്തിരമായി ആരംഭിക്കുമെന്ന്  ചെയർമാൻ എം.പ്രദീപ് അറിയിച്ചു.

Post Top Ad