തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ നിശ്ചയിച്ചു - EC Online TV

Breaking

Post Top Ad


2020, ഒക്‌ടോബർ 6, ചൊവ്വാഴ്ച

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ നിശ്ചയിച്ചു


തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേയ്ക്കുളള തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ജില്ലയിലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലെയും, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെയും സംവരണവാര്‍ഡുകള്‍ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ നിശ്ചയിച്ചു. ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഡോ.നവ്‌ജേ്യാത് ഖോസ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഭാഗം ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ ജോണ്‍ സാമുവല്‍ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നറുക്കെടുപ്പിന്റെ നടപടി ക്രമങ്ങള്‍.


ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്: സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍


പാറശ്ശാല

സ്ത്രീ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ : പുത്തന്‍കട, തിരുപുറം, പാറശ്ശാല ടൗണ്‍, ചെങ്കവിള, പൊഴിയൂര്‍, പൂഴിക്കുന്ന്, പുവ്വാര്‍

പട്ടികജാതി സംവരണം : പരശ്ശുവയ്ക്കല്‍


പെരുങ്കടവിള

സ്ത്രീ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ : അമ്പൂരി, വെളളറട, പെരുങ്കടവിള, പാലിയോട്, ആര്യങ്കോട്, ചെമ്പൂര്, വാഴിച്ചല്‍

പട്ടികജാതി സംവരണം : കുന്നത്തുകാല്‍


അതിയന്നൂര്‍

സ്ത്രീ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ : വെണ്‍പകല്‍, നെല്ലിമൂട്, ലൂര്‍ദ്ദുപുരം, കരുങ്കുളം, കോട്ടുകാല്‍, വെങ്ങാനൂര്‍

പട്ടികജാതി സ്ത്രീസംവരണം : പെരിങ്ങമല

പട്ടികജാതി സംവരണം : കമുകിന്‍കോട്


നേമം

സ്ത്രീ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ : പുളിയറക്കോണം, വിളപ്പില്‍ശാല, മാറനല്ലൂര്‍, അന്തിയൂര്‍, പൂങ്കോട്, വെളളായണി,

പ്രാവച്ചമ്പലം

പട്ടികജാതി സ്ത്രീ സംവരണം : ബാലരാമപുരം

പട്ടികജാതി : പെരുകാവ്


പോത്തന്‍കോട്

സ്ത്രീ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ : അഴൂര്‍, കുടവൂര്‍, അണ്ടൂര്‍ക്കോണം,

കണിയാപുരം, മൈതാനി, പുതുക്കുറിച്ചി

പട്ടികജാതി സ്ത്രീ സംവരണം : മുട്ടപ്പലം

പട്ടികജാതി സംവരണം : പോത്തന്‍കോട്


വെളളനാട്

സ്ത്രീ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ : വിതുര, ആനപ്പാറ, ആമച്ചല്‍, കാട്ടാക്കട,

കിളളി, പൂവച്ചല്‍, വെളളനാട്, തൊളിക്കോട്

പട്ടികജാതി സംവരണം : വീരണകാവ്

പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ സംവരണം : പേഴുമൂട്


നെടുമങ്ങാട്

സ്ത്രീ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ : പനവൂര്‍, ആട്ടുകാല്‍, കരകുളം, മരുതൂര്‍,

നന്നാട്ടുക്കാവ്, വേറ്റിനാട്, തേക്കട

പട്ടികജാതി സംവരണം : ചുളളിമാനൂര്‍


വാമനപുരം

സ്ത്രീ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ : മിതൃമല, പാങ്ങോട്, ഭരതന്നൂര്‍, പെരിങ്ങമല, നന്നിയോട്, തലയില്‍, മാണിക്കമംഗലം

പട്ടികജാതിസ്ത്രീ സംവരണം : പാലോട്

പട്ടികജാതി സംവരണം : പുല്ലമ്പാറ

പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ സംവരണം : വാമനപുരം


കിളിമാനൂര്‍

സ്ത്രീ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ : തുമ്പോട്, പഴയകുന്നുമ്മേല്‍, മഞ്ഞപ്പാറ,

പുളിമാത്ത്, കൊടുവഴന്നൂര്‍, വെളളല്ലൂര്‍

പട്ടികജാതി സംവരണം : നാവായിക്കുളം

പട്ടികജാതി സ്ത്രീ സംവരണം : വഞ്ചിയൂര്‍, കരവാരം


ചിറയിന്‍കീഴ്

സ്ത്രീ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ : കായിക്കര, കീഴാറ്റിങ്ങല്‍, വാളക്കാട്,

കിഴുവിലം, കടയ്ക്കാവൂര്‍, അഞ്ചുതെങ്ങ്

പട്ടികജാതി സ്ത്രീ സംവരണം : നിലയ്ക്കാമുക്ക്

പട്ടികജാതി സംവരണം : ചിറയിന്‍കീഴ്


വര്‍ക്കല

സ്ത്രീ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ : കാപ്പില്‍, മുട്ടപ്പലം, വടശ്ശേരിക്കോണം,

മണമ്പൂര്‍, വെട്ടൂര്‍, ഇടവ

പട്ടികജാതി സംവരണം : ചെമ്മരുതി

പട്ടികജാതി സ്ത്രീ സംവരണം : ചെറുണിയൂര്‍


ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്: സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍


തിരുവനന്തപുരം

സ്ത്രീ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ : ചെമ്മരുതി, നാവായിക്കുളം, കല്ലറ,

വെഞ്ഞാറമൂട്, ആനാട്, പാലോട്, പൂവച്ചല്‍, പാറശ്ശാല, കണിയാപുരം, കിഴുവിലം, മണമ്പൂര്‍

പട്ടികജാതിസ്ത്രീ സംവരണം : ആര്യനാട്, മര്യാപുരം

പട്ടികജാതി : മലയിന്‍കീഴ്

Post Top Ad