ഐ.ടി.ഐ പ്രവേശനത്തിന് ട്രേഡ് ഓപ്ഷൻ അഞ്ച് വരെ നൽകാം - EC Online TV

Breaking

Post Top Ad


2020, ഒക്‌ടോബർ 1, വ്യാഴാഴ്‌ച

ഐ.ടി.ഐ പ്രവേശനത്തിന് ട്രേഡ് ഓപ്ഷൻ അഞ്ച് വരെ നൽകാം


 സർക്കാർ ഐ.ടി.ഐ കളിലെ പ്രവേശനത്തിന് ഓൺലൈനായി നൽകിയ അപേക്ഷയിൽ ട്രേഡ് ഓപ്ഷൻ നൽകുന്നതിനും പണടയ്ക്കുന്നതിനും അഞ്ചു വരെ സമയം നൽകി.  https://itadmissions.kerala.gov.in  ലും  https://det.kerala.gov.in   ലെ ലിങ്ക് മുഖേനയും ഓപ്ഷൻ നൽകാം. മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങളും യൂസർ മാനുവലും വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭിക്കും.

Post Top Ad