ഒറ്റൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഞെക്കാട്, കിഴുവിലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മാമംനട പുതിയ കണ്ടൈൻമെൻറ് സോണുകൾ - EC Online TV

Breaking

Post Top Ad


2020, ഒക്‌ടോബർ 4, ഞായറാഴ്‌ച

ഒറ്റൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഞെക്കാട്, കിഴുവിലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മാമംനട പുതിയ കണ്ടൈൻമെൻറ് സോണുകൾ

പുതിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ച കണ്ടെയിന്‍മെന്റ് സോണുകൾ1. ഒറ്റൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഞെക്കാട്,

2. തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനു കീഴിലെ നെടുങ്കാട്, കാഞ്ഞിരംപാറ,

3. വെള്ളനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കൊറ്റവിള,

4. കിഴുവിലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മാമംനട,

5. വെങ്ങാനൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഡോ. അംബേദ്കര്‍ ഗ്രാമം,

6. കൊല്ലയില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ധനുവച്ചപുരം, നടൂര്‍കൊല്ല, മലയില്‍ക്കട,

7. അണ്ടൂര്‍ക്കോണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പായിച്ചിറ,

8. പെരുങ്കടവിള ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചുള്ളിയൂര്‍,

9. കരിംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നമ്പ്യാതി,

10. കല്ലിയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പുന്നമൂട്,

11. പാറശ്ശാല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുള്ളുവിള,

12. നെയ്യാറ്റിന്‍കര മുന്‍സിപ്പാലിറ്റിയിലെ നാരായണപുരം


പിന്‍വലിച്ച കണ്ടെയിന്‍മെന്റ് സോണുകൾ


1. തിരുപുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുമിളി,

2. വക്കം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നിലയ്ക്കാമുക്ക്


Post Top Ad