മൊബൈൽ ടെക്‌നീഷ്യനെ ആവശ്യമുണ്ട് - EC Online TV

Breaking

Post Top Ad


2020, നവംബർ 7, ശനിയാഴ്‌ച

മൊബൈൽ ടെക്‌നീഷ്യനെ ആവശ്യമുണ്ട്


 ചിറയിൻകീഴിൽ പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഷോപ്പിലേക്ക് മൊബൈൽ ടെക്‌നീഷ്യനെ ആവശ്യമുണ്ട്. 2 വർഷം പ്രവർത്തിപരിചയം ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന. ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ : 9074852089

Post Top Ad