തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തിലെ ലേബലുകളുടെയും ബാലറ്റ് പേപ്പറുകളുടെയും നിറം നിശ്ചയിച്ചു - EC Online TV

Breaking

Post Top Ad


2020, നവംബർ 19, വ്യാഴാഴ്‌ച

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തിലെ ലേബലുകളുടെയും ബാലറ്റ് പേപ്പറുകളുടെയും നിറം നിശ്ചയിച്ചു

 


തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രത്തിലെ ലേബലുകളുടെയും ബാലറ്റ് പേപ്പറുകളുടെയും നിറം നിശ്ചയിച്ചു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വോട്ടിംഗ്  യന്ത്രങ്ങളിൽ പതിപ്പിക്കുന്ന ലേബലുകളുടെയും ബാലറ്റ് പേപ്പറുകളുടെയും നിറം സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിശ്ചയിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ   വെള്ളയും, ബ്ലോക്കുകളിൽ പിങ്കും, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ആകാശ നീല(സ്‌കൈ ബ്ലൂ)യുമാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന നിറങ്ങൾ. മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും കോർപ്പറേഷനുകളിലും വെള്ള നിറമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 

Post Top Ad