ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭ വോട്ടെണ്ണൽ ആദ്യ ഫലങ്ങൾ - EC Online TV

Breaking

Post Top Ad


2020, ഡിസംബർ 16, ബുധനാഴ്‌ച

ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭ വോട്ടെണ്ണൽ ആദ്യ ഫലങ്ങൾ

 ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭ വാർഡ് ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാർഡുകളിലെ വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയായി.  നഗരസഭയിൽ എൽ ഡി എഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. 


വാർഡ് 1 കൊച്ചുവിള : എൽ ഡി എഫ് 

വാർഡ് 2 ആലംകോട് : എൽ ഡി എഫ് 

വാർഡ് 3 പൂവമ്പാറ : ബി ജെ പി 

വാർഡ് 4 എൽ.എം.എസ് : ബി ജെ പി 

വാർഡ് 5 കരിച്ചയിൽ : ബി ജെ പി 

വാർഡ് 6 തച്ചൂർകുന്ന് : എൽ ഡി എഫ് 

വാർഡ് 7 ആറാട്ട്കടവ് : എൽ ഡി എഫ് 

വാർഡ് 8 അവനവഞ്ചേരി : എൽ ഡി എഫ് 

വാർഡ് 9 ഗ്രാമം : എൽ ഡി എഫ് 

വാർഡ് 10 വേലാംകോണം: എൽ ഡി എഫ് 

വാർഡ് 11 കച്ചേരി : ബി ജെ പി 

വാർഡ് 12 മനോമോഹന വിലാസം: എൽ ഡി എഫ്  

Post Top Ad