എസ്.എസ്.എൽ.സി ; പുതുക്കിയ പരീക്ഷാ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു - EC Online TV

Breaking

Post Top Ad


2021, ജനുവരി 30, ശനിയാഴ്‌ച

എസ്.എസ്.എൽ.സി ; പുതുക്കിയ പരീക്ഷാ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു


 ഈ വർഷത്തെ  എസ്.എസ്.എൽ.സി  പരീക്ഷയുടെയും മോഡൽ പരീക്ഷയുടെയും പുതുക്കിയ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മാർച്ച് 17 മുതൽ മാർച്ച് 30 വരെയാണ് പുതുക്കിയ പരീക്ഷാ തീയതികൾ.  മാർച്ച് 1 മുതൽ 5  വരെയാണ് മോഡൽ പരീക്ഷ. എസ്.എസ്.എൽ.സി  പരീക്ഷയുടെ  വിശദമായ ടൈംടേബിൾ  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 


എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ  ഫിസിക്സ്, സോഷ്യൽ സയൻസ്, ഒന്നാം ഭാഷ പാർട്ട് 2 (മലയാളം / മറ്റു ഭാഷകൾ), ബയോളജി എന്നീ വിഷയങ്ങളുടെ തീയതികളിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. മാർച്ച്  22നു നടത്താനിരുന്ന ഫിസിക്സ് പരീക്ഷ 25 നും  പകരം 23നു നടത്താനിരുന്ന സോഷ്യൽ സയൻസ് പരീക്ഷ 22ലേക്കു മാറ്റി വച്ചു. 24നു നടത്താനിരുന്ന ഒന്നാം ഭാഷ പാർട്ട് 2 പരീക്ഷ (മലയാളം / മറ്റു ഭാഷകൾ) 23 ലേക്കും 25നു നടത്താനിരുന്ന ബയോളജി പരീക്ഷ 26  ലേക്കും മാറ്റി വച്ചു. Post Top Ad