എല്ലാ മുദ്രപത്ര ഇടപാടുകൾക്കും ഇന്ന് മുതൽ ഇ സ്റ്റാമ്പിംഗ് സംവിധാനം - EC Online TV

Breaking

Post Top Ad


2021, ഫെബ്രുവരി 1, തിങ്കളാഴ്‌ച

എല്ലാ മുദ്രപത്ര ഇടപാടുകൾക്കും ഇന്ന് മുതൽ ഇ സ്റ്റാമ്പിംഗ് സംവിധാനം

 


സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ മുദ്രപത്ര ഇടപാടുകൾക്കും ഇന്ന്  (ഫ്രെബുവരി 1) മുതൽ  ഇ സ്റ്റാമ്പിംഗ് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാൻ ഉത്തരവ്. നിലവിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ മുദ്രവിലയുള്ള  ഇടപാടുകൾക്ക് മാത്രമായിരുന്നു ഇ സ്റ്റാമ്പിംഗ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന്  മുതൽ  ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയുള്ള എല്ലാ  ഇടപാടുകൾക്കും ഇ സ്റ്റാമ്പിംഗ് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കും.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Post Top Ad