ചിറയിൻകീഴ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ബഡ്ജറ്റ് അവതരണം ആരംഭിച്ചു - EC Online TV

Breaking

Post Top Ad


2021, ഫെബ്രുവരി 19, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ചിറയിൻകീഴ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ബഡ്ജറ്റ് അവതരണം ആരംഭിച്ചു


ചിറയിൻകീഴ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ  ബഡ്ജറ്റ് അവതരണം ആരംഭിച്ചു. 

 

Post Top Ad