അദാലത്തിന് പിന്നാലെ വാർഡ്സഭ നടപ്പിലാക്കി ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭ - EC Online TV

Breaking

Post Top Ad


2021, ഫെബ്രുവരി 10, ബുധനാഴ്‌ച

അദാലത്തിന് പിന്നാലെ വാർഡ്സഭ നടപ്പിലാക്കി ആറ്റിങ്ങൽ നഗരസഭ


ഫെബ്രുവരി 10, 11, 12 തീയതികളിലായി നഗരസഭയിലെ 31 വാർഡുകളിലും വാർഡ്സഭ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വാർഡുകൾ 10-ാം തീയതിയും, 11 മുതൽ 20 വരെയുള്ള വാർഡുകൾ 11 നും, 21 മുതൽ 31 വരെയുള്ള വാർഡുകളിൽ 12 നുമാണ് വാർഡുസഭകൾ നടത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നഗരത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ സാന്ത്വന അദാലത്തിന് പിന്നാലെയാണ് വാർഡ്സഭകളും നടപ്പിലാക്കുന്നത്. അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കളെ വാർഡ് സഭകളിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാലതാമസം കൂടാതെ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാനാണ് നഗരസഭ ശ്രമിക്കുന്നത്. നഗരവാസികൾ ഇത്തരം സംരഭങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് ചെയർപേഴ്‌സൺ അഡ്വ.എസ്. കുമാരി അറിയിച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Post Top Ad