വർക്കല താലൂക്കിൽ അഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ നൽകും - EC Online TV

Breaking

Post Top Ad


2021, മാർച്ച് 10, ബുധനാഴ്‌ച

വർക്കല താലൂക്കിൽ അഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ നൽകും

 


വർക്കല താലൂക്കിൽ അഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങളിലായി കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ നൽകും.  നാല്  സർക്കാർ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലുമാണ്  കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ നൽകുന്നത്.  സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ 250 രൂപ ഫീസ് അടയ്ക്കണം. വർക്കല താലൂക്ക് ആശുപത്രി, ചെമ്മരുതി പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ, നാവായിക്കുളം പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ, മണമ്പൂർ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ, ശ്രീനാരായണ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് വാക്‌സിനേഷൻ നൽകുന്നത്.  60 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർക്കും  അനുബന്ധരോഗങ്ങളുള്ള 45നും  59 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്കും വാക്‌സിനേഷൻ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാക്സിനേഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഓൺലൈനായി മേജർ ആശുപത്രികൾ തിരഞ്ഞെടുത്തവർക്ക് സമീപത്തുള്ള മറ്റു വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും സ്പോട്ട്  രജിസ്ട്രേഷൻ  വഴി കുത്തിവയ്‌പ്പ് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.  

 

Post Top Ad