ചിറയിൻകീഴ്, വർക്കല താലൂക്കുകൾക്ക് നാളെ പ്രാദേശിക അവധി - EC Online TV

Breaking

Post Top Ad


2021, മാർച്ച് 17, ബുധനാഴ്‌ച

ചിറയിൻകീഴ്, വർക്കല താലൂക്കുകൾക്ക് നാളെ പ്രാദേശിക അവധി

 


ശാർക്കര ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ മീന ഭരണി ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നാളെ (മാർച്ച് 18 ) ചിറയിൻകീഴ്, വർക്കല (പഴയ ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്ക്) താലൂക്കുകളിലെ എല്ലാ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോ നവജ്യോത് ഖോസ പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉത്തരവിട്ടു. മുൻനിശ്ചയിച്ചിള്ള പൊതു പരീക്ഷകൾക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി ബാധകമായിരിക്കില്ല. 

Post Top Ad