എൽ.ബി.എസ്സ് തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്‌സിന് അപേക്ഷിക്കാം - EC Online TV

Breaking

Post Top Ad


2021, മാർച്ച് 11, വ്യാഴാഴ്‌ച

എൽ.ബി.എസ്സ് തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്‌സിന് അപേക്ഷിക്കാം

 


കേരള സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള എൽ.ബി.എസ്സ് സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് ആന്റ് ടെക്‌നോളജി തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് ആന്റ് ജി.എസ്.ടി യൂസിംഗ് ടാലി കോഴ്‌സിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.  മാർച്ച് 16 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. മാർച്ച് 17ന് ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കും. കോഴ്‌സ് സമയം, ഫീസ് മുതലായ വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് സെന്ററിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റ്: www.lbscentre.kerala.gov.in സന്ദർശിക്കുക.


Post Top Ad