ശാർക്കര ക്ഷേത്രത്തിലെ കാളിയൂട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ വന്ന വാർത്ത വ്യാജം - EC Online TV

Breaking

Post Top Ad


2021, മാർച്ച് 2, ചൊവ്വാഴ്ച

ശാർക്കര ക്ഷേത്രത്തിലെ കാളിയൂട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ വന്ന വാർത്ത വ്യാജം

 


ശാർക്കര ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ കാളിയൂട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ വന്ന വാർത്ത വ്യാജം. ശാർക്കര ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉപദേശക സമിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ തെറ്റായി വാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടത് പ്രകാരം ഞങ്ങൾ ആ വാർത്ത പിൻവലിക്കുന്നു. കാളിയൂട്ടുമായി ബന്ധപെട്ട്  നിലവിൽ  ദേവസ്വം ബോർഡിന്റേതായ മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല. 


Post Top Ad