തോന്നക്കല്‍ ലൈഫ് സയന്‍സ് പാര്‍ക്കില്‍ വാക്സിന്‍ ഉല്‍പ്പാദന യൂണിറ്റ് - EC Online TV

Breaking

Post Top Ad


2021, ജൂൺ 10, വ്യാഴാഴ്‌ച

തോന്നക്കല്‍ ലൈഫ് സയന്‍സ് പാര്‍ക്കില്‍ വാക്സിന്‍ ഉല്‍പ്പാദന യൂണിറ്റ്


തിരുവനന്തപുരത്തെ തോന്നക്കലിലെ ലൈഫ് സയന്സ് പാര്ക്കില് വാക്സിന് ഉല്പ്പാദന യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിക്കാൻ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു.

ഡോ. എസ് ചിത്ര ഐഎഎസിനെ വാക്സിന് നിര്മ്മാണ പ്രോജക്ടിന്റെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടറായി നിയമിക്കും. ഡോ. കെ പി സുധീര് (ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പ് പ്രിന്സിപ്പല് സെക്രട്ടറി) ചെയര്മാനും ഡോ. ബി ഇക്ബാല് (സ്റ്റേറ്റ് ലെവല് എക്സ്പേര്ട്ട് കമ്മിറ്റി കോവിഡ് മാനേജ്മെന്റ്), ഡോ. വിജയകുമാര് (വാക്സിന്വിദഗ്ദ്ധന്, ഡോ. റെഡ്ഡീസ് ലബോറട്ടറി, ഹൈദരാബാദ്), ഡോ. രാജന് ഖോബ്രഗഡെ(പ്രിന്സിപ്പല് സെക്രട്ടറി, ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പ്), ഡോ. രാജമാണിക്യം (മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര് കെഎസ്ഐഡിസി) എന്നിവര് മെമ്പര്മാരായി വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിക്കും. പ്രമുഖ കമ്പനികളുമായി ചര്ച്ചകള് ആരംഭിക്കുന്നതിനും പെട്ടെന്നു തന്നെ വാക്സിന് ഉല്പ്പാദനം സാധ്യമാക്കുന്നതിനും വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Post Top Ad